Utrustning

Utrustning

Detta finns att tillgå

Utrustning


Utrustning


Avlopp: Det finns en 3-kammarbrunn samt infiltrationsanläggning dit allt avlopp är kopplat både från ladugård och boningshus. Övrigt våtavfall skall slängas i 3 kammarbrunnen.

OBS: Inga sopor skall slängas i avloppet!


Bastu: En bastuflotte med en vedeldad kamin finns i Getsjön. Bastun finns med egen brygga. Bokas separat ingår inte i bashyran.


Belysning: Det finns ytterbelysnng och takbelysning i alla sovutrymmen, kök samt WC


Brandsläckare: Finns i stugan, lägerköket, logementen och sjöstugan


Brandvarnare: Finns i alla sovutrymmen inomhus.


El: Solceller finns installerade 2017 som genererar 230 V året om till både ladugård, uthus, WC och stuga. Det räcker inte obegränsat, använd med förstånd. Det finns också ett elverk via diesel i nödfall.


Flagga: En svensk flagga finns att hissa på den flaggstång som är framför huvudbyggnaden.


Flytvästar: Finns i ladugården


Första förbandstavlor: Finns i Lägerköket, Boningshuset och Sjöstugan.


Gasolkamin: Finns i boningshuset övre våningen.


Kanoter: 5 Aluminium kanoter inkl paddlar & kanotvagn finns att hyra. Ingår inte i bashyran.


Källare: En jordkällare med hyllor finns för att förvara kylda varor som inte får plats i kylskåpen.


Köksutrustning: - Se bild under fliken Byggnader

  - Stekbord (gasol)

  - 2 Spisar (gasol) en i respekive stugkök & lägerkök

  - 3 Kylskåp & 1 frys (el) 1 kyl i stugköket resten i lägerköket

  - 2 Micro (el) en i respekive stugkök & lägerkök

  - Varmvattenberedare 30 liter (el) lägerkök

  - Köksbänkar inkl. diskbänk med vatten & avlopp - stugkök & lägerkök

  - Tallrikar djupa, flata för 100 personer

  - Bestick (skedar, gafflar, knivar) för 100 personer

  - Dricksglas & kaffekoppar för 100 personer

  - Enklare köksutrustning typ hinkar, baljor, vispar, stekspadar, potatisskalare, förskärare m.m. finns.


Parkering: En parkering - finns direkt nedanför sista backen till vänster och höger före torpet. Det finns plats för omkring 45 bilar.


Roddbåt: En båt med åror finns att låna vid Getsjöns strand.


Sopor: Det finns 2 gröna soptunnor på 600 liter/st för restavfall). Det finns 1 brun soptunna 190 liter för matavfall. Sopor töms varannan vecka under sommaren. Om det är större samlingar måste du ta med dig sopor hem, eller beställa extra soptömning som kostar 500 kr/tömning. Missköts sophateringen debitera vi våra extra kostnader. 

Kartong, plast, glas & plåt finns återvinningsplats i huset bredvid sophanteringen att lämna dessa på.


Stege: En stege på 4 meter finns att tillgå.Telefon: Det går att använda mobiltelefon, från omkringliggande master. 


Vatten: En borrad vattenkälla finns för färskt friskt vatten. Vattnet finns i en hydrofortank på 3 m3 som dessutom står på ett torn 5 meter ovan mark för att få ett bra tryck till tapp kranarna, som finns på flera platser runt ladan och huvudbyggnaden samt WC.Ved: Det finns ett större vedförråd i vedskyddet - här får använda ved för besöket.


WC: Det finns vattentoalett med 10 separata toaletter. Handikapptoalett finns också separat i toabyggnaden.Öppen spis: Braskamin finns i boningshuset och i sjöstugan.