Uthyrning & Priser

Uthyrning & Priser

Säsongen 2022

Uthyrning & Priser

Hyrespriser 2022


Grundavgift 1300 kr / dygn (Varje påbörjad 24 timmars period )

Extra timmar utöver helt dygn kostar 100 kr/timma, max 1300 kr/dygn.


Enbart dagtid

10 kr/ person  


Övernattning inomhus

50 kr / pers och natt


Övernattning utomhus

30 kr / pers och natt


Övernattning med husbil eller husvagn

200 kr / enhet och natt upp till 4 personer


El

230 V från solcellerna ingår som räcker till vatten, kyl & frys & belysning.

Om externt reservkraftverk behövs för mera el kostar det 80 kr/tim som tillägg.


Kanoter

Våra aluminiumkanoter kostar 250 kr/kanot och dag att nyttja i samband med att du hyr Getsjötorp. Det finns 3 kanotvagnar, flytvästar och paddlar (enkel- och en dubbelpaddel) samt en årrigg att sätta på kanoten.  Vi har totalt 5 st aluminiumkanoter för 14 personer. Fyra 3-manskanoter och en 2-manskanot. Det är inte möjligt att hyra kanoterna utan att hyra gården.


Bastu

Bastun kostar extra och kan bara hyras i samband med hyra av gården och kostar 600 kr/dag


Stora gräsytor

Gräset kommer att klippas framför lada och boningshus samt vid fotbollsplan utan några tillkommande kostnader.

Behövs de stora gräsytorna klippas bakom lada, nedanför boninghus eller mellan vollybollplan & fotbollsplan kostar det extra 2500 kr. Säg till i bokningen om det behövs. Kommer att klippas några gånger på sommaren ändå.Bokningsavgift flera dagar

Bokas 3 dagar eller mera, blir fakturerade grundavgiften (1300 kr/ dygn) i mars med betalningsdag i april samma år som lägret är. Detta återbetalas inte vid avbokning.


Avboknigsavgift övriga grupper

Om avbokning sker 2 - 4 veckor innan ankomstdagen faktureras kostnaden 500 kr / bokade dygn

Om avbokning sker mindre än 2 veckor innan ankomstdag faktureras 1300 kr / bokade dygn


Exempel: En skolklass på 30 personer med en övernattning utomhus. 1300 kr +

30 pers * 30 kr/pers = 1300 kr + 900 kr = 2200 kr/dygn


Exempel: En skolklass på 30 personer med en övernattning inomhus. 1300 kr +

30 pers * 50 kr/pers = 1300 kr + 1500 kr = 2800 kr/dygn


Exempel: En skolklass på 30 personer enbart dagtid. 1300 kr +

(30 pers) 30 pers * 10 kr/pers = 1300 kr + 300 kr = 1600 kr/dag


Betalning görs enklast till Plusgiro 79 26 75-1 – ange referensnummer, eller datum och alltid föreningens/skolans namn.


Missköts sophanteringen debiteras våra extra kostnader till hyrestagaren. Det kommer att finnas 2 st 600 liters kärl för rest samt 190 liter komposterbart i sommar. Tömms varannan vecka. Önskas extra tömning kostar det 500 kr/tömning extra.

(2019 var det ett kärl på 370 liter.)