Om oss

Om oss


Styrelsen

Mats Helmerud

info@getsjotorp.se

Ordförande

Benny Nilsson

Ledamot

Tomas Jonsson

Ledamot

Marie Lindblad Larsson

Sekreterare

Richard Gustavsson

Ledamot

Jacob Sandberg 

Ledamot

Pär Lindqvist

kassor@getsjotorp.se

Kassör

Karin Pettersson

Ledamot

Lars Widén

Ledamot

Från början var det en bondgård som fungerade till runt 1940-talet med djurhushållning. Marken och husen köptes tidigt av skogbolaget Domänverket.

Från 1954 hyrdes gården av Östra Eneby missionsförsamling och användes som sommargård för deras verksamhet.

Gården köptes 16 januari 2001 från Assi Domän, av den då nybildade föreningen Friluftsgården Getsjötorp.

Det första urtima årsmötet var 27 februari 2001. Alla inventarier och material som tilhörde gården skänktes av Norrköpings Missionsförsamling som i gengäld har rätt till tre styrelseplatser i Friluftsgården Getsjötorp. (3 av 9 styrelseplatser)  Numera Equmeniaförsamlingarna Vidablicks- och Åbylundskyrkan.

Friluftsgården drivs som en ideell förening utan några bidrag. Många föreningar och skolor hyr gården sommartid till egna läger och friluftsdagar.

Alla intäkter investeras i gården som kontinuerligt rustas upp. Mellan 100 till 200 personer är och har varit medlemmar under dessa år. Medlemmarna är också direkt engagerade och påverkar gårdens utveckling.