Information hyresgäst

Viktig information till dig som hyr

 

Viktig information till dig som hyr

Viktig information – om säkerhet, skydd och ansvar


Att vara vid friluftsgården Getsjötorp är stimulerande och berikande för barn, ungdomar och vuxna. För att vistelsen vid Getsjötorp med säkerhet ska bli ett positivt minne behöver alla som vistas vid gården få del av de grundläggande ordnings- och säkerhetsreglerna samt bli anvisade om placering av nödutgångar, begräsningarna gällande levande ljus och återsamlingsplats.


Grundläggande ordnings- och säkerhetsregler och en beskrivande utrymningsplan finns på stora anslagstavlan vid infarten till Getsjötorp.


För hyrestagaren/lägerledningen, vilken i praktiken ansvarar för säkerheten vid gården under tiden gården disponeras, är det viktigt att tid avsätts för att titta igenom Säkerhets- och skyddspärmen. Säkerhets- och skyddspärmen finns på två platser, i storstugan i boningshuset och i lägerköket.


Det är hyrestagarens ansvar att omgående informera representanter för friluftsgården Getsjötorp om t.ex. skyddsutrustning, brandvarnare eller Säkerhets- och skyddspärmen saknas eller är helt eller delvis ur funktion.


Nedan finns samma information som finns i Säkerhets- och skyddspärmen. Vi rekommenderar dig som är ansvarig för vistelsen vid Getsjötorp att ta del av denna information i förväg.

Har du några frågor inför din vistelse, Sök bland svaren på våra vanligaste frågor här.
Hittar du inte svar på din fråga kan du kontakta oss här.