Friluftsgården Getsjötorp

Badtemperatur

27*C

Provdjup 0,3 meter

Uppmätt den 31 juli

Mer info klicka här

klart.se

Utrustning

Detta finns att tillgå

Utrustning

 

Utrustning

 

Avlopp: Det finns en 3-kammarbrunn samt infiltrationsanläggning dit allt avlopp är kopplat både från ladugård och boningshus. Övrigt våtavfall skall slängas i 3 kammarbrunnen.

OBS: Inga sopor skall slängas i avloppet!

 

Bastu: En bastuflotte med en vedeldad kamin finns i Getsjön. Bastun finns med egen brygga. Bokas separat ingår inte i bashyran.

 

Belysning: Det finns ytterbelysnng och takbelysning i alla sovutrymmen, kök samt WC

 

Brandsläckare: Finns i stugan, lägerköket, logementen och sjöstugan

 

Brandvarnare: Finns i alla sovutrymmen inomhus.

 

El: Solceller finns installerade 2017 som genererar 230 V året om till både ladugård, uthus, WC och stuga. Det räcker inte obegränsat, använd med förstånd. Det finns också ett elverk via disel i nödfall.

 

Flagga: En svensk flagga finns att hissa på den flaggstång som är framför huvudbyggnaden.

 

Flytvästar: Finns i ladugården

 

Första förbandstavlor: Finns i Lägerköket, Boningshuset och Sjöstugan.

 

Kanoter: 5 Aluminium kanoter i mycket bra skick finns att hyra. Ingår inte i bashyran.

 

Källare: En jordkällare med hyllor finns för att förvara maten som skall vara kall.

 

Köksutrustning: - Se bild under fliken Byggnader

- Stekbord (gasol drivet)

- Spis (gasoldriven)

- Kylskåp & Liten frys (el)

- Varmvattenberedare 30 liter (el)

- Köksbänkar inkl. diskbänk med avlopp - plats för 10 personer

- Tallrikar djupa, flata för 100 personer

- Bestick (skedar, gafflar, knivar) för 100 personer

- Dricksglas & kaffekoppar för 100 personer

- Enklare köksutrustning typ hinkar, baljor, vispar, stekspadar, potatisskalare, förskärare m.m. finns.

 

Parkering: En parkering - finns direkt nedanför sista backen till vänster och höger före torpet. Det finns plats för minst 45 bilar.

 

Roddbåt: En båt med åror finns att låna vid Getsjöns strand.

 

Sopor: Det finns en soptunna på 200 liter. Sopor töms varannan vecka under sommaren. Om det är större samlingar måste du ta med dig sopor hem, beställa separat container eller bränna dem i avsedd tunna.

 

Stege: En stege på 4 meter finns att tillgå.

 

Såg: Finns i logen.

 

Telefon: Saknas. Det går däremot att använda GSM telefon (Telia har bra täckning)

 

Vatten: En borrad vattenkälla finns för färskt friskt vatten. Vattnet finns i en hydrofortank på 3 m3 som dessutom står på ett torn 5 meter ovan mark för att få ett bra tryck till tapp kranarna, som finns på flera platser runt ladan och huvudbyggnaden samt WC.

 

Värmeelement: Finns att tillgå gasoldrivet

 

Ved: Det finns ett större vedförråd i vedskyddet - här får du såga och hugga din egen ved.

 

WC: Det finns vattentoalett med 10 separata toaletter. Handikapptoalett finns också separat i toabyggnaden.

 

Yxa: Finns i logen.

 

Öppen spis: Finns i boningshuset, braskamin i Sjöstugan.

 

Gasolkamin: Finns i boningshuset övre våningen.

Friluftsgården Getsjötorp

Friluftsgården Getsjötorp

Bondesätter 1

605 99 Norrköping

Organisationsnummer:

825003-7903

Plusgiro:

79 26 75-1

Swish:

073 300 86 30 (Pär Lindqvist)

Bokningstelefon: 070-765 20 48