Friluftsgården Getsjötorp

Badtemperatur

27*C

Provdjup 0,3 meter

Uppmätt den 31 juli

Mer info klicka här

klart.se

Historia

Ta reda på mer än vad du redan vet

Getsjötorps historia

 

Utdrag ur Gustav Olssons samtal med Per Johan Åström 1926(källa: Finspång ett 1900-tal)

Gamla kartor över Getsjötorp och gårdens omgivningar

Anno 1702 Getsjötorp

Anno 1702 Getnäs och Sjönäs, två gårdar av vilka det bara finns grunderna, delar av trädgårdarna och minnesskyltar kvar.

Anno 1876

Friluftsgården Getsjötorp

Friluftsgården Getsjötorp

Bondesätter 1

605 99 Norrköping

Organisationsnummer:

825003-7903

Plusgiro:

79 26 75-1

Swish:

073 300 86 30 (Pär Lindqvist)

Bokningstelefon: 070-765 20 48