Friluftsgården Getsjötorp

Badtemperatur

27*C

Provdjup 0,3 meter

Uppmätt den 31 juli

Mer info klicka här

klart.se

Viktig information till dig som hyr

 

Viktig information till dig som hyr

Viktig information – om säkerhet, skydd och ansvar

 

Att vara vid friluftsgården Getsjötorp är stimulerande och berikande för barn, ungdomar och vuxna. För att vistelsen vid Getsjötorp med säkerhet ska bli ett positivt minne behöver alla som vistas vid gården få del av de grundläggande ordnings- och säkerhetsreglerna samt bli anvisade om placering av nödutgångar, begräsningarna gällande levande ljus och återsamlingsplats.

 

Grundläggande ordnings- och säkerhetsregler och en beskrivande utrymningsplan finns på stora anslagstavlan vid infarten till Getsjötorp.

 

För hyrestagaren/lägerledningen, vilken i praktiken ansvarar för säkerheten vid gården under tiden gården disponeras, är det viktigt att tid avsätts för att titta igenom Säkerhets- och skyddspärmen. Säkerhets- och skyddspärmen finns på två platser, i storstugan i boningshuset och i lägerköket.

 

Det är hyrestagarens ansvar att omgående informera representanter för friluftsgården Getsjötorp om t.ex. skyddsutrustning, brandvarnare eller Säkerhets- och skyddspärmen saknas eller är helt eller delvis ur funktion.

 

Nedan finns samma information som finns i Säkerhets- och skyddspärmen. Vi rekommenderar dig som är ansvarig för vistelsen vid Getsjötorp att ta del av denna information i förväg.

Friluftsgården Getsjötorp

Friluftsgården Getsjötorp

Bondesätter 1

605 99 Norrköping

Organisationsnummer:

825003-7903

Plusgiro:

79 26 75-1

Swish:

073 300 86 30 (Pär Lindqvist)

Bokningstelefon: 070-765 20 48